PELAJAR

ENROLMEN BILANGAN PELAJAR 2021

TINGKATAN 5

AL-MAS'UDI AL-KINDI AL-BIRUNI
26 orang
25 orang
16 orang
67 orang

TINGKATAN 4

AL-MAS'UDI AL-KINDI AL-BIRUNI AZ-ZAHRAWI
24 orang
24 orang
23 orang
20 orang
91 orang

TINGKATAN 3

AL-MAS'UDI AL-KINDI AL-BIRUNI AZ-ZAHRAWI
21 orang
20 orang
18 orang
21 orang
80 orang

TINGKATAN 2

AL-MAS'UDI AL-KINDI AL-BIRUNI
27 orang
27 orang
24 orang
78 orang

TINGKATAN 1

AL-MAS'UDI AL-KINDI AL-BIRUNI AZ-ZAHRAWI AL-FARABI
24 orang
24 orang
24 orang
24 orang
21 orang
117 orang