Analisa Peperiksaan

KEPUTUSAN KESELURUHAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018 (MENGIKUT SUBJEK)

Bil Subjek Jumlah Pelajar A B C D E F Lulus Gagal Markah Purata Peratus Lulus GPMP
Mumtaz Jayyid Jiddan Jayyid Maqbul Dhoif Dhoif Jiddan
1 IMLA’ KHAT 106 100 6 0 0 0 0 106 0 88.88 100 1.05
2 SEJARAH 106 98 5 3 0 0 0 106 0 90.35 100 1.1
3 BAHASA MELAYU 106 94 12 0 0 0 0 106 0 86.27 100 1.11
4 PENDIDIKAN ISLAM 106 93 11 2 0 0 0 106 0 87.94 100 1.14
5 FEQAH 106 95 8 2 0 1 0 106 0 90.14 100 1.15
6 JAWI 106 90 15 1 0 0 0 106 0 85.75 100 1.16
7 KITABAH 106 92 10 3 1 0 0 106 0 88.87 100 1.17
8 HIFZ AL-QURAN & TAJWID 106 89 11 4 2 0 0 106 0 87.53 100 1.23
9 NAHU SOROF 106 78 19 7 2 0 0 106 0 86.1 100 1.36
10 GEOGRAFI 106 80 12 5 3 6 0 106 0 81.12 100 1.51
11 BAHASA INGGERIS KOMUNIKASI 106 74 13 8 9 2 0 106 0 86.45 100 1.6
12 HADIS 106 68 18 11 6 3 0 106 0 82.4 100 1.66
13 KALAM 106 50 42 14 0 0 0 106 0 77.53 100 1.66
14 MINYATUL MUSOLLI 106 71 15 11 3 6 0 106 0 81.91 100 1.66
15 QIRAAT 106 61 24 15 4 2 0 106 0 79.42 100 1.69
16 ASAS SAINS KOMPUTER 106 52 34 15 4 1 0 106 0 77.92 100 1.75
17 ISTIMA’ 106 51 17 20 8 10 0 106 0 73.96 100 2.14
18 BAHASA INGGERIS 106 30 39 25 9 3 0 106 0 72.99 100 2.2
19 BAHASA ARAB 106 40 24 21 13 5 3 103 3 72.22 97.17 2.32
20 SAINS 106 17 41 38 8 0 2 104 2 68.7 98.11 2.42
21 TAFSIR SAINS 106 44 15 15 10 22 0 106 0 70.08 100 2.53
22 TAUHID 106 31 22 17 20 16 0 106 0 68.3 100 2.69
23 SIRAH 106 24 27 23 16 13 3 103 3 67.01 97.17 2.77
24 AKHLAK 106 24 19 22 30 11 0 106 0 65.6 100 2.85
25 MATEMATIK 106 20 15 32 23 12 4 102 4 64.04 96.23 3.03