PELAJAR

ENROLMEN BILANGAN PELAJAR 2020

TINGKATAN 4

AL-MAS'UDI AL-KINDI AL-BIRUNI
29 orang
21 orang
21 orang
71 orang

TINGKATAN 3

AL-MAS'UDI AL-KINDI AL-BIRUNI AZ-ZAHRAWI
25 orang
25 orang
24 orang
24 orang
98 orang

TINGKATAN 2

AL-MAS'UDI AL-KINDI AL-BIRUNI AZ-ZAHRAWI
20 orang
21 orang
21 orang
20 orang
82 orang

TINGKATAN 1

AL-MAS'UDI AL-KINDI AL-BIRUNI AZ-ZAHRAWI
22 orang
22 orang
21 orang
20 orang
85 orang